Koszt uzyskania certyfikatu energetycznego


Koszt uzyskania certyfikatu energetycznego
Wymogi stawiane przez Unię Europejską sprawiły, że od 1 stycznia 2009 roku, w życie wszedł obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości, czyli certyfikatu energetycznego.

Każdy certyfikat ważny jest przez 10 lat, chyba że w tym okresie zostaną przeprowadzone remonty budynku wpływające na zużycie energii. Po upływie terminu ważności certyfikatu energetycznego, będzie trzeba go przedłużyć.

Koszty certyfikatu energetycznego, to nic innego, jak realne wydatki, które ponieść będzie musiał właściciele budynków jednorodzinnych, mieszkań, typowych i nietypowych budynków, na uzyskanie takiego paszportu energetycznego.

Koszt uzyskania takiego świadectwa energetycznego zależy przede wszystkim od wielkości budynku. Dla typowych budynków jednorodzinnych oraz mieszkań, cena za paszport energetyczny wynosi od 500 do 1000 zł.

Dla typowych budynków, koszt ten wynosi od 1000 do 2000 zł. W przypadku skomplikowanych lub dużych budynków, cena wystawienia certyfikatu waha się pomiędzy 2000 a 3000 zł. Największy koszt poniosą właściciele bardzo dużych, nietypowych budynków niemieszkalnych. Ich wydatek związany z przyznaniem świadectwa energetycznego przekroczy 3000 zł.

Koszty jakie muszą ponieść właściciele budynków są duże. Na razie, brak paszportu energetycznego nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Budynek bez takiego świadectwa może być sprzedany, lub oddany do użytku. Jednak Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który przewiduje, że bez świadectwa energetycznego nie będzie mogła dojść do skutku żadna transakcja na rynku nieruchomości. Notariusze mieliby bowiem wymagać paszportu energetycznego prze zawieraniu aktu notarialnego, a za wynajem mieszkania bez tego świadectwa groziłaby grzywna.

Zakłada się, że wprowadzenie obowiązkowych audytów energetycznych budynków, kontroli kotłów i systemów klimatyzacji, stanie się bodźcem, który wpłynie na podejmowanie działań termomodernizacyjnych, a przez to, koszty uzyskania paszportu energetycznego zrekompensują się przez oszczędności wynikające z obniżenia zużycia energii w budynku.

Powiązane artykuły